Endret: 29 mar 2017     Opprettet: 9 feb 2017

Ekstraordinært sameiermøte 15. februar kl 1800

Styret har i lengre tid jobbet med et prosjekt for å rehabilitere garasjen for å unngå alvorlige skader på bygningsmassen.

Nå er prosjektplanene klare. Styret og OBOS Prosjekt vil legge dem frem på et ekstraordinært sameiermøte 15. februar kl. 18 Madserud Allé 35 (Madserud sykehjem). 

Alle skal ha fått tilsendt innkalling til ekstraordinært sameiermøte i posten.

På møtet vil styret og OBOS Prosjekt legge frem detaljerte planer for gjennomføring og finansiering av garasjerehabiliteringen. De er basert på betongundersøkelsene av garasjeanlegget i desember 2015, bistand fra OBOS Prosjekt og tilbud fra to entreprenører, hvorav en er valgt.

Kort fortalt:

1. Arbeidene vil ta ti uker fra første dag etter påske. Garasjen må tømmes helt før arbeidene starter og kan ikke brukes før de er ferdige. 

2. Arbeidene vil koste cirka to millioner kroner. De vil bli finansiert med låneopptak i OBOS Bank. Siden dagens lån (fra den gangen takene ble fornyet) er nedbetalt til høsten, vil det nye lånet i liten grad påvirke felleskostnadene, kanskje ikke i det hele tatt.

Forslag til vedtak:
Styret får fullmakt til å inngå kontrakt med entreprenørfirma og et malerfirma og inngå en låneavtale med OBOS Bank for å finansiere rehabiliteringsprosjektet.

Vi i styret håper å se mange på møtet 15. februar!

-------------------------------------------------------------------

OBOS Prosjekt desember 2015: Betongundersøkelse av garasje – Jonsrudveien 1 A-F Sameiet