4 des 2018

Felleskostnadene 2019

De fleste har vel fått innbetalingsgiro eller avtalegiro for felleskostnadene.

I forbindelse med budsjettet for 2019 har styret lagt inn en liten økning av felleskostnadene.

Felleskostnadene økes med 2 prosent fra 1. januar 2019 for å kompensere for prisstigning på varer og tjenester som sameiet kjøper. 

mvh
Styret