5 des 2017

Hold garasjen ryddig - Garasjen er ikke lagringsplass

Vi har nå fått en ny-rehabilitert garasje. Det er viktig at den holdes ryddig og fin, med god fremkommelighet for alle! Videre er det viktig at brannforskrifter følges!

  • Husk at garasjen bare skal brukes til biler, motorsykler, sykler og hengere. 

 

  • Brennbare materialer som ved, annet treverk, pappesker mv. kan ikke oppbevares i garasjeanlegget.

 

  • Egne hyller, skap eller andre private ting skal ikke festes i tak, vegger eller stå på gulvet.

 

  • Når dekk og skibokser oppbevares ved egen parkeringsplass, må ikke bilen plasseres så langt ut det blir vanskelig for andre i å komme inn og ut av sine parkeringsplasser.