Endret: 9 feb 2017     Opprettet: 16 okt 2016

Høstdugnaden 2016 er lørdag 12. november  kl. 11.00-14.00.

 Når alle arbeidsoppgavene er utført vil det som vanlig bli servering og hyggelig samvær.

Tradisjonelle arbeidsoppgaver er  blant annet vask av oppganger, inngangspartier og vaskerier, støvsuging, spyling av avfallsdunker, feiing, fjerning av løv og annet utarbeid.  Kom gjerne med forslag til andre ting dere ser det er behov for.

Styret har bestilt container som blir stående til mandag formiddag. Benytt derfor anledningen til å kaste!  Det er nødvendig med  avfallshåndtering av det som skal i container´n.  Som styret informerte om på sameiermøtet må vi betale høye miljøavgifter hvis vi ikke sorterer. Det vil derfor i år bli satt opp en egen kasse for miljøfarlig avfall.  Vi oppfordrer alle til å følge dette.

Det er behov får å rydde i gamle og ubrukelig sykler. Styret ber alle merke sykler som står i garasjen eller i fellesboder.  Sykler som ikke er merket kastes på dugnaden.

Dugnaden er selvfølgelig frivillig, men vi håper at flest mulig møter opp og at de som ikke har anledning til å delta innbetaler et dugnadsgebyret på kr 500 til sameiets bankkonto.

På grunn av organisering av det praktiske trenger vi svar innen mandag 7. november. Alle sameiernen skal ha fått informasjonsark i postkassen. fyll ut svarslippen og legg den i styrets postkasse i garasjen eller send påmelding på mail til jonsrudvn1@styrerommet.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Mona Taraldsen på mt@eika.no eller 907 68 370.