Endret: 30 sep 2018     Opprettet: 21 aug 2018

Innføring av beboerparkering i Bydel Ullern

10. september innfører Oslo kommune beboerparkering på enkelte gatestrekninger i deler av Skøyen, Smestad/Heggeli, Hoff, Montebello, Abbediengen og Bestum/Lilleaker i Bydel Ullern.

Her kan du se hvilke gater rundt oss som blir berørt (der det går en grønn strek):

 

Les mer om beboerparkering på 

https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/beboerparkering/omrader-som-skal-fa-beboerparkering/