Endret: 14 nov 2018     Opprettet: 30 mai 2017

Maling av rekkverk på balkongene

Til alle beboere i Jonsrudveien boligsameie:

Vi observerer at det er avrenning av rust fra rekkverkene ned på balkongsidene. Dette ser ikke pent ut!

Vi henstiller til alle beboere som ikke har malt sine rekkverk på balkongene om å gjøre dette i løpet av sommeren. Vi har maling tilgjengelig i styrerommet. Ta kontakt med Øivind Åsrud på mobil 90082002 for nærmere avtale.

Med vennlig hilsen
Styret