Endret: 9 feb 2017     Opprettet: 16 okt 2016

Status membranprosjekt.

For å stoppe vannlekkasjer ned i garasjekjelleren har det blitt utført omfattende gravearbeider langs blokk A/B og noe mindre arbeider langs blokk E/F.

Langs A/B blokken har lekkasjeproblemene vært store. Her har det blitt gravd helt ned til dekket. Det har blitt lagt ny grus og nytt dreneringsrør langs forsiden og ene kortveggen av blokk A/B. Gamle beslag på veggene har blitt fjernet og ny membran er montert og dekket med nytt beslag som stikker noen centimeter ned i bakken.

Rundt lufteventiler har det tidligere vært stor skade på membranen. Her er det nå gjort et ekstra arbeid for å forsterke membranen og nye beslag er montert rundt alle lufteventiler langs bokk A/B og E/F.

Det har vært fokus på å gjennomføre forbedringer langs blokk A/B og E/F i høst pga. betydelige lekkasjeproblemer her.

På kortveggene blokk C og D er det også mindre skader på membranen. Her ser det foreløpig ut til at dette ikke forårsaker lekkasjer ned i kjelleren, men det er usikkert hvor lenge dette vedvarer. Som en kortsiktig løsning er det tapet over de største hullene i membranen. Våren 2017 så vil forsterkning av membranen, nye beslag og utbedring rundt luftekanaler fortsette også her. Gravearbeidene vil ikke bli like omfattende som langs A/B blokken, og det vil graves for hånd omtrent 40 cm ned langs veggen for å montre nye beslag. Disse arbeidene vil gjøres samtidig som større rehabiliteringer innvendig i garasjen.

Styret er fornøyd med utbedringene som blitt utført i høst og håper at dette stopper de omfattende vannlekkasjene ned i garasjekjelleren. Samtidig så håper vi at arbeidene som har foregått ikke har vært forstyrrende for noen.
 

Mvh
Styret

 

Se også

Gravearbeider i forbindelse med lekkasjer i garasjen