22 jan 2019

Sykkelparkering i garasjen endres fra 25. januar

Parkeringsplassene mellom redskapsområdet i garasjen og sykkelparkeringen langs veggen er for små til at det går an å parkere to biler ved siden av hverandre. Sykkelparkeringen inne ved veggen må derfor dessverre avvikles nå som begge plassene tas i bruk.

På de opprinnelige tegningene fra byggeåret er det ikke tegnet inn sykkelparkering her. 

Styret ber alle som har sykler på denne sykkelparkeringen til enten å sette dem inn i sportsboden eller å finne plass på de to øvrige sykkelparkeringene.

Frist til å flytte syklene: 25. januar 2019.

Generelt gjelder at vi parkerer syklene på en av de to merkede sykkelparkeringene vis à vis oppgangen til E/F og ved oppgangen til C, i sportsboden eller på egen parkeringsplass.

Takk for hjelpen!

mvh
Styret