Endret: 21 jun 2017     Opprettet: 21 apr 2017

Takk til alle for smidig tømming av garasjen

Betongrehabiliteringen er nå i gang, så de neste ukene må vi leve med støy fra hamring og meisling.

Løs betong skal fjernes, og det skal lages et spor i veggene der metallbåndet for katodisk beskyttelse skal legges inn.