Endret: 6 nov 2017     Opprettet: 19 okt 2016

Branninstruks

Varsle - Redde - Slokke

Varsle: Oppdager du brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Ring 110. Slå alarm og forsøk å varsle beboerne.

Redde: Evakuer bygningen. Hjelp barn og eldre/uføre ut.

Slokke: Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr.

 

Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at dører til rom hvor det brenner, samt korridorskiller og trapperomsdører holdes lukket for å hindre spredning.

Gjør deg kjent med:

- Rømningsveier og nødutganger.
- Hvor slokkeutstyr er plassert.

Sørg for at rømningsveier og nødutganger alltid er frie.

Gjør deg kjent med hvordan slokkeutstyret brukes.

 

Oppmøtested ved brann er Roseplassen.