18 okt 2017

Har du kjøpt elbil og ønsker å lade i garasjeanlegget?

Da må du henvende deg til styret. Det er viktig at all lading av elbiler skjer på en brannsikker måte.

Derfor må alle som skal lade elbil få installert egen ladeboks. Ladeboksen er utstyrt med kWh-teller, og strømforbruket belastes leiligheten som parkeringsplassen tilhører.

Installasjonen av ladeboks skal utføres av sameiets huselektriker.

Ta kontakt med styret slik at vi kan videreformidle kontaktinformasjonen til vår huselektriker til deg.

Send epost til jonsrudvn1@styrerommet.net